untitled (fassade, Zi Yuan Hotel, Wuhan, China), 100 x 80 cm, 2017